Jon Gislason

af
Elisabeth HertzumDet er en af Danmarks nye internationale kunstnere der udstiller på BaneGården fra 15.2.-16.3.1997. Jon Gislason er født i Ry 1955 og er uddannet på Det Jydske Kunstakademi 1974-77.

Jon Gislason er kendt som en af de nye danske kunstnere, der har gjort sig gældende nationalt og internationalt med store udstillinger både herhjemme, i Tokyo, New York, Rotterdam og mange flere steder. Også på Grænselandsudstillingen i Aabenraa har vi et enkelt år kunnet se hans værker.

Jon Gislasons udgangspunkt er den internationale ekspressionistiske tradition, hvor man ved hjælp af former og farver, kraftige konturlinier og stærke komplementære sammensætninger forsøger at udtrykke kunstnerens sindstilstand. Det er karakteristisk for en ekspressionistisk maler at give udtryk for de følelser, som en bestemt begivenhed vækker i ham i modsætning til impressionisten, der skildrer det øjeblikkelige synsindtryk.

For Jon Gislason er farverne det bærende element i hans maleri. I mange år var det primært farverne gult, rødt og blåt, han benyttede i sit maleri. Men i de senere år er dog også de brækkede farver, jordfarverne, kommet med i hans maleri. Særligt mærker man i hans tidlige maleri, hvorledes den kraftige solgule farve går igen ofte sat op imod den stærkt lysende blå farve, - glødende rødt sat op imod helt blåsort som kraftige kontraster.

Han arbejder ikke meget med den klassiske billedopbygning med perspektiv og andre rumdannende elementer. Hans billeder er bundet til selve maleriets egen billeddannende form, hvor farven og evt. enkelte overlapninger danner dybden.

 

Forårslandskab. 100x75 cm.

Forårslandskab. 100x75 cm.

Jon Gislason er kunstnerisk set beslægtet med den klassisk, tyske ekspressionisme, som den kendes fra 20'erne og 30'erne, men også den nye tyske ekspressionisme har han fælles træk med. Han hører med til den unge generation af danskere, som i 80'erne og 90'erne har bevæget sig fra det non-figurative maleri over til det stærkt følelsesladede ekspressive maleri. Hans farver og former kan ofte minde om "De unge vilde", men han er dog forskellig fra dem deri, at hans billeder i højere grad indeholder et alment menneskeligt budskab.

Menneskets forhold til naturen er et tema, der ofte går igen hos Jon Gislason, - en liggende kvinde i et landskab, eller et elskende par. Den ekspressive opfattelse af landskabet ses i billedet

 

Barndommens by. 140x180 cm.

Barndommens by. 140x180 cm.

 »Barndommens By« - den selektive erindring, man har om husene og gaderne i barndommens by subjektivt opfattet og set gennem barnets øjne. - Et landskabsmaleri som forårslandskab viser kontrasten mellem bøgetræernes nyudsprungne løvs grønne farve og de sorte træstammer, - den lyseblå himmel sat op mod røde, gyldne og orange farver, - alt ialt en opfattelse af en kølig, dansk forårsdag. I sådanne billeder er der etnæsten primitivt formsprog, - en enkelhed, som gør billedet let forståeligt og let opfatteligt af alle, der ser dem. Hans landskaber er ikke bare sete landskaber, det er stemningslandskaber.

Elisabeth Hertzum Kunstansvarlig